ความสุขของฉัน (คือการที่เธอยิ้มได้) Mon Monik – k…